Zespół Classic Wokalista Wiek | Pierwotnymi członkami zespołu byli Robert Klatt, Jacek Ambroziak i Waldemar Kiebasiski. Kiebasiskiego zastąpił w lutym 1993 r. Mariusz Winnicki. Organizacja...