Ryszard bosek choroba /\ Ryszard Bosek, który 14 listopada miał 70 lat, był w średnim wieku niezłym lekkoatletą, ale zadowolił się siatkówką. Oddaem, ale mnie...