Monika olejnik wiek /\ Den 11 juli 1956 föddes Monika Ewa Wasowska. Hon är en polsk journalist som har arbetat för radio, tidningar och tv...