Małgorzata kukuła wiek /\ My “Wstajesz I weekend” czytamy informacyjne serwisy internetowe, ale widzowie zyskali nie tylko fachową wiedzę, ale także poczucie lekkości i komizmu....