Kazimierz Mazur Senior Choroba | Polski aktor Kazimierz Mazur Jr. urodził się w Warszawie 4 marca 1984 r. Po maturze w 2003 r. podjął decyzję...