kapitan baranowski wiek/Pracował jako redaktor w „Trybunie Ludu” w latach 60., przyczyniając się do upowszechnienia nauki w społeczeństwie. Wstąpił do PZPR w 1969 roku i...