Justyna gugała wikipedia /\ Dorastałem jako asystent nauczyciela ucznia. Iberyst to najlepsza uczelnia w Warszawie, według wyksztacenia. Ukończyłem również studia doktoranckie z zakresu ekonomii w...