jacek ozdoba rodzina/Kształcili się w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyskiego, gdzie ukończyli Wydział Prawa i Administracji. Ukończył również Wyższy Kurs Obronny Akademii Sztuk Wojennych...