Grzegorz majda choroba /\ Grzegorza M., który był leczony na te ciężkie nowotwory, został zatrzymany przez miejscowy gabinet lekarski, gdzie został aresztowany i oskarżony o...