barbara krafftówna wiek/Podczas gdy jej ojciec był czołowym architektem Łucka, jej matka, która nie weszła na rynek pracy, zamiast tego utrzymywała dom razem i gościła...